اخبار و مقالات | شركت مزدا يدك

اخبار و مقالات

استقرار و پياده سازی سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 2001:2008  درشركت و نمايندگي های فروش و خدمات پس از فروش

استقرار و پياده سازی سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 2001:2008 درشركت و نمايندگي های فروش و خدمات پس از فروش

رشد و تكامل تفكر و رويكرد سازمانها به طرح ريزي، اجرا و كنترل سيستمهاي مديريتي منجر به توسعه كمي و كيفي آنها گرديده است. آنچه كه هميشه بعنوان برگ برنده اي براي سازمانها نقش يك ابزار حرفه اي را بازي...

استقرار و پياده سازی سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 2001:2008 درشركت و نمايندگي های فروش و خدمات پس از فروش
بهمن كارت ابزار نوين مزدايدك برای خدمت دهی بهتر به مشتريان

بهمن كارت ابزار نوين مزدايدك برای خدمت دهی بهتر به مشتريان

گسترش کاربردهاي فناوري اطلاعات در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي سبب ابداع و ارائه راهکارهاي مختلف کاربردي شده است. در دهه پاياني قرن بيستم و در آستانه ورود به هزاره سوم، ظهور و گسترش...

بهمن كارت ابزار نوين مزدايدك برای خدمت دهی بهتر به مشتريان