تماس با روابط عمومی | شركت مزدا يدك
تماس با روابط عمومی

تماس با روابط عمومی

نشاني: تهران، كيلومتر 13 جاده مخصوص كرج

تلفن: 44905914 - 44906168 - 44907761 - 44903835

نمابر: 44905199

پيام كوتاه (SMS): 30002221

تلفن گويا:48027-021

واحد رسيدگي به شکايات ( جناب آقاي نونهال ): 48081428