دفترچه راهنماي استفاده از خودروها | شركت مزدا يدك
دفترچه راهنماي استفاده از خودروها

دفترچه راهنماي استفاده از خودروها

دفترچه راهنماي وانت ايسوزو-D max
قالب فايل: PDF
حجم فايل: 18مگابايت
اهم مطالب: اطلاعات مهم ، کنترل ها و تجهيزات ، پيش از رانندگي با خودروي شما ، سرويس و نگه داري از خودرو ، ابعاد و مشخصات.

دفترچه راهنماي Pajero BK
قالب فايل: PDF
حجم فايل: 7.6 مگابايت
اهم مطالب: اطلاعات عمومي درباره اتومبيل، قفل كردن و باز كردن ماشين، صندلي‌ها و كمربند ايمني، صفحه نشانگر كنترل‌كننده‌ها، رانندگي مطلوب، حالت‌هاي اضطراري و نگهداري خودرو

دفترچه راهنماي Mazda 3 New
قالب فايل: PDF
حجم فايل: 14 مگابايت
اهم مطالب: تجهيزات ايمني اصلي خودرو، اطلاعات مهم درباره نحوه راندن خودرو، شرح نشانگرها و كنترل‌گرهاي خودرو، نحوه حفظ و نگهداري خودرو

دفترچه راهنماي Mazda 3
قالب فايل: PDF
حجم فايل: 8.8 مگابايت
اهم مطالب: تجهيزات مهم ايمني، راندن خودرو، آسايش داخلي، موارد اضطراري، نگهداري و مراقبت، اطلاعات فني

دفترچه راهنماي خودروي مزدا 2
قالب فايل: PDF
حجم فايل: 1.84 مگابايت
اهم مطالب: خودرو در يك نگاه، سيستم هاي عمل كننده و تجهيزات، روشن كردن و رانندگي، نگهداري از خودرو، شرايط اضطراري، مشخصات و ...

دفترچه راهنماي ون گلدن دراگون (نارون)
قالب فايل: PDF
حجم فايل: 1.6 مگابايت
اهم مطالب: اطلاعات مهم خودرو، مشخصات فني خودرو، معرفي نشانگرها و سيستم‌هاي كنترل خودرو، روشن كردن و راندن خودرو، تعميرات و نگهداري

دفترچه راهنماي خودروي سيبا ون
قالب فايل: PDF
حجم فايل: 6 مگابايت
اهم مطالب: مشخصات فني و ويژگي‌هاي اصلي خودرو، آشنايي با عملكردهاي اصلي خودرو، استفاده از خودرو، تميز نمودن خودرو، سرويس و نگهداري خودرو، وضعيت خودرو در شرايط اضطراري، سيستم CNG

دفترچه راهنماي خودروي لندمارك
قالب فايل: PDF
حجم فايل: 23 مگابايت
اهم مطالب: خودرو در يك نگاه، سيستم هاي عمل كننده و تجهيزات، روشن كردن و رانندگي، نگهداري از خودرو، شرايط اضطراري، مشخصات و ...

دفترچه راهنماي خودروي وانت کارا
قالب فايل: PDF
حجم فايل: 2.88 مگابايت
اهم مطالب: خودرو در يك نگاه، سيستم هاي عمل كننده و تجهيزات، روشن كردن و رانندگي، نگهداري از خودرو، شرايط اضطراري، مشخصات و ...

دفترچه راهنماي وانت کارا 2000
قالب فايل: PDF
حجم فايل: 18مگابايت
اهم مطالب: اطلاعات مهم ، کنترل ها و تجهيزات ، پيش از رانندگي با خودروي شما ، سرويس و نگه داري از خودرو ، ابعاد و مشخصات.

دفترچه راهنماي خودروي وانت کارو
قالب فايل: PDF
حجم فايل: 1.84 مگابايت
اهم مطالب: خودرو در يك نگاه، سيستم هاي عمل كننده و تجهيزات، روشن كردن و رانندگي، نگهداري از خودرو، شرايط اضطراري، مشخصات و ...

دفترچه راهنماي خودروي سواريfaw-B50f
قالب فايل: PDF
حجم فايل: 11.84 مگابايت
اهم مطالب: خودرو در يك نگاه، سيستم هاي عمل كننده و تجهيزات، روشن كردن و رانندگي، نگهداري از خودرو، شرايط اضطراري، مشخصات و ...

دفترچه راهنماي خودروي وانت مزدا
قالب فايل: PDF
حجم فايل: 9.79 مگابايت
اهم مطالب: خودرو در يك نگاه، سيستم هاي عمل كننده و تجهيزات، روشن كردن و رانندگي، نگهداري از خودرو، شرايط اضطراري، مشخصات و ...